S-HLR

Utbildningen i S-HLR riktar sig till all personal inom vården. Utbildningen syftar till att kunna behandla en patient med hjärtstopp med hjärt-lungräddning (HLR), syretillförsel och defibrillering.
Vid plötsligt hjärtstopp måste fungerande rutiner finnas på plats. Varje år drabbas flera tusen personer av plötsligt oväntat hjärtstopp på sjukhus i Sverige. Då är de första minuterna livsavgörande. Därför gäller det att hålla kunskapen aktuell.
Utbildningen i S-HLR är lämplig för vårdpersonal på sjukhus, inom primärvården och övriga sjukvårdsinrättningar samt studenter i vårdutbildningar. Kursen följer svenska HLR-rådets riktlinjer och genomförs av certifierad instruktör som har egen erfarenhet från ambulans, räddningstjänst eller akutsjukvård. Max sex deltagare kan delta vid samma kurstillfälle.
Omfattning
– Varje kurstillfälle omfattar 4 timmar.
– Kurser innehåller både teori och praktik med tyngdpunkt på praktik.
Innehåll
– HLR-test
– Vikten av tidigt larm, tidig HLR och tidig defibrillering
– Larmrutiner
– Akututrustning
– Andningsmask
– Hjärt-lungräddning, två- livräddarteknik
– Apparatgenomgång
– Använda en Hjärtstartare på ett säkert och effektivt sätt
– Handlingsplanen
– Situationsanpassad träning
– Säkerhetsaspekter
Förkunskaper
– Aktuella kunskaper i HLR (tränat HLR inom sex månader före utbildningen)
– Inläst kursbok i S-HLR
– Godkänd webbutbildning för S-HLR
Saknas aktuella kunskaper i HLR kan kursen efter överenskommelse utökas med en timme hjärt-lungräddning.
Material
Varje kursdeltagare får:
– en kursbok att läsa in före kursen.
– ett kompetenskort i S-HLR efter godkänd genomför kurs.

VÄLJ UTBILDNING

Boka er utbildning

HLR med hjärtstartareD-HLR UtbildningHLR UtbildningHLR och första hjälpenHLR och akuta sjukdomarHLR och elskadorBarn-HLRBarn-HLR och olycksfallS-HLR UtbildningHLR instruktörBarn-HLR instruktörD-HLR instruktörS-HLR instruktörBrandkunskap Grund