S-HLR instruktör

Instruktörsutbildning i S-HLR som genomförs enligt svenska HLR-rådets riktlinjer. Utbildningen genomförs efter önskemål och behov, kontakta oss för närmare information.
Målsättning
Att utbilda instruktörer som i sin tur håller grundutbildning i Hjärt-lungräddning för sjukvårdspersonal.
Omfattning
 – Kursdeltagaren blir efter godkänd utbildning certifierad instruktör i
 Hjärt-lungräddning för sjukvårdspersonal enligt Svenska HLR-rådets utbildningsprogram 2011 .
 – Kursen omfattar 8 timmar, dvs 4 timmar grund och 4 timmar instruktörsutbildning.
Innehåll
 – Grundutbildning i S-HLR (4 timmar)
 – Genomgång av utbildningsmaterialet
 – HLR-teknik – test
 – Redovisning av träningsuppgifter
 – Pedagogisk diskussion
 – Genomgång av kvalitetssäkring och kompetenskort
 – Organisation av utbildning
 – Praktiska råd
Förkunskaper
– Instruktör i HLR
– Aktuella kunskaper i HLR (tränat HLR inom en vecka före utbildningen)
– Inläst kurs- och instruktörsbok i S-HLR
– Förberett övningsuppgifter
För att anmäla dig till en kurs skickar du ett e-mail till info[at]eventasjukvard.se
där du anger namn, telefonnummer och adress så återkommer vi till dig med ytterliggare information.

VÄLJ UTBILDNING

Boka er utbildning

HLR med hjärtstartareD-HLR UtbildningHLR UtbildningHLR och första hjälpenHLR och akuta sjukdomarHLR och elskadorBarn-HLRBarn-HLR och olycksfallS-HLR UtbildningHLR instruktörBarn-HLR instruktörD-HLR instruktörS-HLR instruktörBrandkunskap Grund