HLR

Utbildningen syftar till att ge grundläggande kunskaper i hjärt-lungräddning. Vi lär oss också hur man behandlar en person med luftvägsstopp.

Hur gör man hjärt-lungräddning och vad gör man vid luftvägsstopp? På grund av bristande kunskap står de flesta av oss handfallna när någon faller ihop. Fler liv skulle kunna räddas om någon i omgivningen ingrep tillräckligt snabbt. Här lär du dig att agera tills professionell hjälp kommer.
Vi genomför utbildningen på ert företag alternativt i våra lokaler i Järfälla. Kursen HLR med hjärtstartare ges också vid några tillfällen som öppen kurs, med möjlighet att anmäla enstaka personer eller att anmäla sig som privatperson.
Omfattning:
– Varje kurstillfälle omfattar 2 timmar.
– Kurser innehåller både teori och praktik med tyngdpunkt på praktik.
Innehåll:
– Varför hjärt- lungräddning
– De första kritiska minuterna
– Kedjan som räddar liv
– Kontrollera livstecken
– Skapa öppen luftväg
– Lägga en medvetslös person i stabilt sidoläge
– Larma på rätt sätt
– Hjärt-lungräddning vid hjärtstopp
– Åtgärder vid luftvägsstopp
– Information om hjärtstartare
Material:
Varje kursdeltagare kommer:
– att ha en egen HLR-docka under kursen för optimal träning.
– att få ett kompetenskort i HLR efter godkänd genomför kurs.
Instruktörer:
– Av Svenska HLR-Rådet certifierade instruktörer i HLR.
– Med erfarenhet från ambulans, räddningstjänst och akutsjukvård.

VÄLJ UTBILDNING

Boka er utbildning

HLR med hjärtstartareD-HLR UtbildningHLR UtbildningHLR och första hjälpenHLR och akuta sjukdomarHLR och elskadorBarn-HLRBarn-HLR och olycksfallS-HLR UtbildningHLR instruktörBarn-HLR instruktörD-HLR instruktörS-HLR instruktörBrandkunskap Grund