HLR och första hjälpen

Utbildningen ger grundläggande kunskaper i hjärt-lungräddning och första hjälpen. På en arbetsplats ska det finnas rutiner och beredskap för risker i den aktuella verksamheten. Vi anpassar utbildningen efter era behov.
Utbildningens innehåll uppfyller Arbetsmiljölagstiftningens grundkrav i första hjälpen som beskrivs i Arbetsmiljöverketsförfattningssamling – AFS 1999:7.  Utbildningen kan kompletteras med olika inriktningar och innehållet anpassas efter önskemål.
Samtliga våra instruktörer/utbildare är certifierade av svenska HLR-rådet och har egen erfarenhet från ambulans, räddningstjänst eller akutsjukvård.
Omfattning:
– Varje kurstillfälle omfattar 3-7 timmar beroende på inriktning och tillval.
– Kurser innehåller både teori och praktik med tyngdpunk på praktik.
Innehåll:
Hjärt- lungräddning
– Varför hjärt- lungräddning
– De första kritiska minuterna
– Kedjan som räddar liv
– Kontrollera livstecken
– Skapa öppen luftväg
– Lägga en medvetslös person i stabilt sidoläge
– Larma på rätt sätt
– Hjärt- lungräddning vid hjärtstopp
– Information om hjärtstartare
Första Hjälpen 
– Kunskap om arbetsplatsens olycksfallsrisker
– L – Livsfarligt läge(Bedöma och ev. flytta person från livsfarligt läge)
– A – Andning(Skapa öppen luftväg och åtgärda luftvägsstopp)
– B – Blödning (Stoppa blödningar)
– C – Chock (Förebygga cirkulationssvikt)
– Först på olycksplats(Prioritera och handla på olycksplats)
– Hur förbandsutrustningen fungerar och ansvaret för den
Förslag på tillval beroende på verksamhetens inriktning:
– Brännskador
– Psykisk första hjälp (Psykiska reaktioner)
– Akuta sjukdomar
– Kläm- och krosskador
– Fallskador samt nack- och ryggskador
– Kem- och frätskador
– Ögonskador
Denna utbildning kan avslutas med ett antal tillämpningsövningar där kursdeltagarna praktiskt får träna sina kunskaper genom övningsscenarier.
Material:
Varje kursdeltagare kommer:
– att ha en egen HLR-docka under kursen för optimal träning.
– att få ett kompetenskort i HLR efter godkänd genomför kurs.

VÄLJ UTBILDNING

Boka er utbildning

HLR med hjärtstartareD-HLR UtbildningHLR UtbildningHLR och första hjälpenHLR och akuta sjukdomarHLR och elskadorBarn-HLRBarn-HLR och olycksfallS-HLR UtbildningHLR instruktörBarn-HLR instruktörD-HLR instruktörS-HLR instruktörBrandkunskap Grund