HLR och elskador

Utbildningen ger grundläggande kunskaper i hjärt-lungräddning och livräddande första hjälpen vid elolyckor.
Samtliga våra instruktörer/utbildare är certifierade av svenska HLR-rådet har egen erfarenhet från ambulans, räddningstjänst eller akutsjukvård.
Omfattning: 
– Varje kurstillfälle omfattar 4 timmar.
– Kurser innehåller både teori och praktik med tyngdpunk på praktik.
Innehåll: 
Hjärt- lungräddning (HLR)
– Varför hjärtlungräddning
– De första kritiska minuterna
– Kedjan som räddar liv
– Kontrollera livstecken
– Skapa öppen luftväg
– Lägga en medvetslös person i stabilt sidoläge
– Larma på rätt sätt
– Hjärt-lungräddning vid hjärtstopp
– Åtgärder vid luftvägsstopp
– Information om hjärtstartare
Första Hjälpen vid Elskador
– Livsfarligt läge (Bedöma och ev. flytta person från livsfarligtläge)
– Brännskador (Omhändertagande av brännskador orsakade av el)
– Elskador (Skador orsakade av ström genom kroppen)
– Chock (Förebygga cirkulationssvikt)
– Psykisk första hjälp (Psykiska reaktioner)
– Först på olycksplats (Prioritera och handla på olycksplats)
– Hur förbansutrustningen fungerar och ansvaret för den
Material:
Varje kursdeltagare kommer:
– att ha en egen HLR-docka under kursen för optimal träning.
– att få ett kompetenskort i HLR efter godkänd genomför kurs.

VÄLJ UTBILDNING

Boka er utbildning

HLR med hjärtstartareD-HLR UtbildningHLR UtbildningHLR och första hjälpenHLR och akuta sjukdomarHLR och elskadorBarn-HLRBarn-HLR och olycksfallS-HLR UtbildningHLR instruktörBarn-HLR instruktörD-HLR instruktörS-HLR instruktörBrandkunskap Grund