HLR och akuta sjukdomar

Utbildningen syftar till att ge grundläggande kunskaper i härt-lungräddning samt att känna till kännetecken och kunna ge första hjälpen vid akuta sjukdomar.
Samtliga våra instruktörer/utbildare är certifierade av svenska HLR-rådet har egen erfarenhet från ambulans, räddningstjänst eller akutsjukvård.
Omfattning:
– Varje kurstillfälle omfattar 2,5 timmar.
– Kurser innehåller både teori och praktik med tyngdpunk på praktik.
Innehåll:
Hjärt- lungräddning
– Varför hjärt-lungräddning
– De första kritiska minuterna
– Kedjan som räddar liv
– Kontrollera livstecken
– Skapa öppen luftväg
– Lägga en medvetslös person i stabilt sidoläge
– Larma på rätt sätt
– Hjärt-lungräddning vid hjärtstopp
– Åtgärder vid luftvägsstopp
– Information om hjärtstartare
Akuta sjukdomar 
Kännetecken och omhändertagande vid:
– Astma, allergiska reaktioner
– Diabetes
– Epilepsi
– Hjärt- och kärlsjukdomar
– Stroke
Material:
Varje kursdeltagare kommer:
– att ha en egen HLR-docka under kursen för optimal träning.
– att få ett kompetenskort i HLR efter godkänd genomför kurs.

VÄLJ UTBILDNING

Boka er utbildning

HLR med hjärtstartareD-HLR UtbildningHLR UtbildningHLR och första hjälpenHLR och akuta sjukdomarHLR och elskadorBarn-HLRBarn-HLR och olycksfallS-HLR UtbildningHLR instruktörBarn-HLR instruktörD-HLR instruktörS-HLR instruktörBrandkunskap Grund