HLR instruktör

Instruktörsutbildning enligt HLR-rådets riktlinjer i hjärt-lungräddning med hjärtstartare. Genomförs i våra lokaler i Järfälla. Vid minst fyra deltagare kan tidpunkt anpassas efter önskemål.
Målsättning
Att utbilda instruktörer så att de självständigt kan genomföra grundutbildning i Hjärt-lungräddning med Hjärtstartare.
AED / Hjärtstartare är en tilläggsdel med syfte att ge allmänheten en första information om vad det innebär att kunna starta hjärtat med en hjärtstartare och ge en enkel träning i principerna för hanterandet av en sådan apparat.
Omfattning
– Kursdeltagaren blir efter godkänd utbildning certifierad instruktör i Hjärt-lungräddning med Hjärtstartare enligt Svenska HLR-rådets utbildningsprogram 2011.
– Kursen omfattar 7 timmar, d v s 1 timme grund- och 6 timmar instruktörsutbildning.
Innehåll
– Filmbaserad HLR samt AED/ Hjärtstartare utbildning (60 min)
– Genomgång av utbildningsmaterialet
– HLR – teknik – test
– Hjärtstartare – test
– Instruktörens arbete vid filmbaserad träning
– Instruktörens arbete vid instruktörsledd träning
– Redovisning av träningsuppgifter
– Pedagogisk diskussion
– Organisation av HLR-utbildning
– Praktiska råd
Förkunskaper
– Läst in instruktörsbok i HLR
– Förberett övningsuppgifter
Pris
3 500 kr/kursdeltagare, exklusive moms. Kursmaterial ingår.

För att anmäla dig till en kurs skickar du ett e-mail till info[at]eventasjukvard.se
där du anger namn, telefonnummer och adress så återkommer vi till dig med ytterliggare information.

VÄLJ UTBILDNING

Boka er utbildning

HLR med hjärtstartareD-HLR UtbildningHLR UtbildningHLR och första hjälpenHLR och akuta sjukdomarHLR och elskadorBarn-HLRBarn-HLR och olycksfallS-HLR UtbildningHLR instruktörBarn-HLR instruktörD-HLR instruktörS-HLR instruktörBrandkunskap Grund