Grundläggande brandkunskap

Utbildningen syftar till att ge grundläggande kunskaper i brand. Vi vill skapa förståelse för era brandrisker och att ni skall känna till det aktiva och passiva brandskyddet på er arbetsplats. Vi styr utbildningen efter era behov och risker och om så önskas kan praktiska släckövningar vävas in i kursen.

Omfattning:
– Varje kurstillfälle omfattar 3 timmar.
– Vi erbjuder möjlighet att öva praktiskt med handbrandsläckare.

Innehåll:
– Regler och ansvar
– Brandteori
– Brandrisker
– Utrymning
– Organisation
– Brandlarm
– Information om Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)
– Handbrandsläckare och annan släckutrustning

Instruktörer:
– Med erfarenhet från räddningstjänsten

VÄLJ UTBILDNING

Boka er utbildning

HLR med hjärtstartareD-HLR UtbildningHLR UtbildningHLR och första hjälpenHLR och akuta sjukdomarHLR och elskadorBarn-HLRBarn-HLR och olycksfallS-HLR UtbildningHLR instruktörBarn-HLR instruktörD-HLR instruktörS-HLR instruktörBrandkunskap Grund