D-HLR Utbildning

 Utbildningen i D-HLR vänder sig till alla yrkesgrupper som i sitt yrke förväntas att agera vid plötsligt hjärtstopp till exempel räddningspersonal, polis, väktare, personal i simhallar och dylikt. I utbildningen ingår även situationsanpassad träning.
Hjärt-lungräddning med halvautomatisk defibrillator – D-HLR är oftast den enda effektiva behandlingen vid hjärtstopp. Tiden spelar dock en kritisk roll. Att ha tillgång till en hjärtstartare och kunskap i HLR kan rädda liv.
Kursen följer svenska HLR-rådets riktlinjer och genomförs av certifierad instruktör som har egen erfarenhet från ambulans, räddningstjänst eller akutsjukvård. Max sex deltagare kan delta vid samma kurstillfälle.
Omfattning
– Kurstillfället omfattar 4 timmar.
– Kursen innehåller både teori och praktik med tyngdpunkt på praktik.
Innehåll
– HLR test
– Vikten av tidigt larm, tidig HLR och tidig defibrillering
– Larmrutiner
– Fysiologi vid hjärtstopp
– Apparatgenomgång
– Använda en Hjärtstartare på ett säkert och effektivt sätt
– Handlingsplanen
– Situationsanpassad träning
– Säkerhetsaspekter
Förkunskaper
– Aktuella kunskaper i HLR (tränat HLR inom sex månader före utbildningen)
– Inläst kursbok i D-HLR
– Godkänd webbutbildning för D-HLR
Material
Varje kursdeltagare kommer:
– att få en kursbok att läsa in före kursen.
– att få ett kompetenskort i D-HLR efter godkänd genomförd kurs.

VÄLJ UTBILDNING

Boka er utbildning

HLR med hjärtstartareD-HLR UtbildningHLR UtbildningHLR och första hjälpenHLR och akuta sjukdomarHLR och elskadorBarn-HLRBarn-HLR och olycksfallS-HLR UtbildningHLR instruktörBarn-HLR instruktörD-HLR instruktörS-HLR instruktörBrandkunskap Grund