Barn-HLR

Utbildningen i Barn-HLR riktar sig till såväl lekmän som sjukvårdspersonal för att snabbt kunna undersöka, larma och ge livräddande hjälp till spädbarn och större barn med luftvägshinder, medvetslöshet, andningsstopp och hjärtstopp.
Det viktigaste när det gäller att minska skador, lidande och död hos barn är att ingripa innan det händer, att förebygga. Men allt kan inte förutses eller förebyggas. Därför måste alla med ansvar för barn också lära sig vad man kan göra då olyckan redan har inträffat. Hur får man exempelvis bort ett föremål som täpper till barnets luftväg? Om olyckan är framme kan detta leda till andningsstopp och vidare till hjärtstopp om man inte behandlar barnet på rätt sätt.
Instruktören som genomför utbildningen i Barn-HLR är certifierad av svenska HLR-rådet och har egen erfarenhet från räddningstjänst, ambulans eller akutsjukvård.
Kursen Barn-HLR ges också som öppen kurs, med möjlighet att anmäla privatpersoner eller föreningar.
Omfattning:
– Varje kurstillfälle omfattar 4 timmar.
– Kurser innehåller både teori och praktik med tyngdpunkt på praktik.
– Utbildningen behandlar två åldersgrupper av barn, barn under 1 år och barn mellan 1 år till puberteten eftersom andning och cirkulation skiljer sig för spädbarn/barn under 1 år.
Innehåll:
– Kedjan som räddar barn
– Larma på rätt sätt
– Anatomiska skillnader mellan barn och vuxen
– Handla på olycksplats
– Kontrollera livstecken
– Skapa öppen luftväg
– Lägga ett medvetslöst barn i stabilt sidoläge
– Mun till mun andning vid andningsstopp
– Hjärt-lungräddning vid hjärtstopp
– Utföra åtgärder vid luftvägsstopp
Förkunskaper:
Inläst kursbok i Barn-HLR
Material:
Varje kursdeltagare får:
– en kursbok att läsa in före kursen.
– ett kompetenskort i Barn-HLR efter godkänd genomförd kurs.

VÄLJ UTBILDNING

Boka er utbildning

HLR med hjärtstartareD-HLR UtbildningHLR UtbildningHLR och första hjälpenHLR och akuta sjukdomarHLR och elskadorBarn-HLRBarn-HLR och olycksfallS-HLR UtbildningHLR instruktörBarn-HLR instruktörD-HLR instruktörS-HLR instruktörBrandkunskap Grund