Sjukvårdsutbildningar

Eventa Sjukvård bedriver kvalificerad utbildning i hjärt-lungräddning, första hjälpen, akut omhändertagande och akutsjukvård samt brandskydd.

Eventa Sjukvård är återförsäljare av hjärtstartare från välkända fabrikat och erbjuder produkter inom HLR och första hjälpen. Vi hjälper er även att välja rätt hjärtstartare utifrån företagets förutsättningar och behov och ser till att ni får en hjärtsäker arbetsplats.

Vi går igenom era behov och förutsättningar:

  • Vilken utbildning behövs?

  • Hur ser arbetsmiljön ut?

  • Finns speciella risker på arbetsplatsen?

  • Har ni egna önskemål om utbildningsinnehåll?

  • Vill ni ha utbildning förlagd på dag-, kvälls- eller kanske nattetid?

  • En heldag? En halvdag? Några timmar?

Vi varvar teori med ett flertal praktiska övningar. Våra instruktörer är alltid yrkesverksamma ambulanssjukvårdare/specialistsjuksköterskor med lång erfarenhet av prehospital sjukvård, våra instruktörer delar alltid med sig av tips och erfarenheter från verkligheten.

Efter genomförd kurs får varje deltagare ett utbildningsbevis. Vi kvalitetssäkrar våra utbildningar genom att varje deltagare fyller i en utvärdering efter avslutad kurs, om önskemål finns kontaktar vi er när det är dags för repetitionsutbildning.

VAD SÄGER LAGEN?

Enligt Arbetsmiljöverkets författning AFS 2001:3 skall varje företag som omfattas av arbetsmiljölagen, dvs. företag med fler än en person anställd, ha god handlingsberedskap samt organisera utbildningsprogram enligt AFS 1999:7 Första hjälpen och Krisstöd.

VÅRT LIVSVIKTIGA KONCEPT

Att delge människor vår kunskap och på så vis skapa trygghet och god handlingsberedskap om en olycka och plötslig sjukdom är ett faktum. Vår ambition är att skapa god handlingsberedskap vid oförutsedda händelser. Vår kunskap räddar liv och den vill vi genom våra utbildningar erbjuda företag, föreningar, myndigheter och övriga organisationer.

KVALITET

Med instruktörer från ambulanssjukvården har vi en unik möjlighet att erbjuda utbildningar med hög kvalitet. Vår ambition är att alltid vara uppdaterade inom den senaste forskningen och utvecklingen inom området akutsjukvård.

VÄLJ UTBILDNING

Boka er utbildning

HLR med hjärtstartareD-HLR UtbildningHLR UtbildningHLR och första hjälpenHLR och akuta sjukdomarHLR och elskadorBarn-HLRBarn-HLR och olycksfallS-HLR UtbildningHLR instruktörBarn-HLR instruktörD-HLR instruktörS-HLR instruktörBrandkunskap Grund