Beskrivning

Engångsbehållare till V-VAC sugenhet.