Beskrivning

Natriumklorid 0,9% i pipett om 30 ml.