Beskrivning

Elektroder till Physio Controls LIFEPAK CR2.
Elektroderna till LIFEPAK CR2 kan användas på både vuxna och barn.

Elektroderna har en hållbarhetstid på 4 år.