Beskrivning

24 st Luftvägar / Lungor till Resusci Baby.