Beskrivning

Luftväg 152600 (500 ml) är avsedd att användas vid ventilationsträning med tilläggsoxygen på alla versioner av Resusci Anne Skillguide/Skillreporter (samt med utgångna Resusci Anne Skillmeter).