Beskrivning

Att ventilera ett nyfött barn under kritiska ögonblick kan vara en utmaning. Laerdal Upright Resuscitator är en atrapp som visat sig ge en mer adekvat ventilation än en vanlig mun-till-mun andning.