Beskrivning

Kyler och ger omedelbar smärtlindring.