Beskrivning

Har ännu inte släppts på svenska.

Övningshjärtstartare som simulerar HeartStart FRx.

OBS! Som alternativ kan övningselektrodkassetten till HeartStart FRx användas på en skarp hjärtstartare.