Beskrivning

HeartPlus är ett bra val för dig som söker en prisvärd hjärtstartare som även är enkel att använda. Den inbyggda metronomen, den runda displayen och tydliga röstinstruktioner guidar dig genom varje steg i processen.

HeartPlus passar alla typer av publika platser såsom kontor, industrier, köpcentrum, hotell, skolor, gym, samt för privat bruk.

-SJÄLVINSTRUERANDE
Halvautomatisk hjärtstartare som klart och tydligt hjälper dig genom hela processen.

-FÖR BÅDE VUXNA OCH BARN
Kan användas på både vuxna och barn med samma elektrod, tryck på den gula knappen för att ändra till barnläge.

-KOMPLETT
Integrerad kassett med både batteri och elektroder, bärväska, manual och rescue kit.

-TYDLIG OCH INSTRUERANDE
Rund display som vägleder dig genom varje steg med tydliga förklaringar i tal och ljus.

-SJÄLVTESTER
Utför automatiska självtester dagligen för att alltid vara funktionsduglig.

-HLR-STÖD
Hjärtstartaren vägleder dig med hur du skall utföra HLR genom svenskt tal, ljud och ljus.