Beskrivning

Självhäftande engångselektroder för bruk på vuxen person.
Elektroderna är identiska och kan placeras på båda sidor.

Kompatibel med PowerHeart AED G3 Plus, Powerheart AED G3 Plus Automatic och PowerHeart AED G3 Plus.

Elektroder är en färskvara och har därför en hållbarhet på ca 2 år.