Beskrivning

Elektroder till LIFEPAK 500 och LIFEPAK 1000.

Elektroderna håller 2 år i standbyläge.