Beskrivning

Elektroder för PowerHeart AED G5 för användning på barn.