Beskrivning

Batteripaket och ett par elektroder till HeartPlus.

Batteriet och elektroderna har 18 månaders hållbarhetstid i standbyläge.