Beskrivning

Elastisk ideallinda. 
– För fixation-, stöd- och tryckförband.