Beskrivning

Batteri till Physio Control LIFEPAK 1000.

Batterikapacitet
Minst 440 defibrilleringar på 200 joules eller 5 års standby tid från det att batteriet har aktiverats.