Beskrivning

Batteri till HeartStart FR2.

Batteri kapacitet
Minst 300 defibrilleringar eller 5 års standby tid från det att batteriet har aktiverats.