Eventa Sjukvård har idag tecknat avtal med Malmö stad gällande sjukvårdstjänster. Avtalet innebär att Eventa Sjukvård blir ensam leverantör av sjukvård till Malmö stad de närmaste 4 åren.

– Det är otroligt kul att vi i stark konkurrens vinner denna upphandling, där också kvalitet och tillgänglighet finns i kriterierna vid valet av leverantör, säger Patrik Karlsson avtalsansvarig och operativchef Syd.