Barn-HLR och olycksfall


Utbildningen i Barn-HLR och olycksfall syftar till att kunna undersöka, larma och ge livräddande hjälp till spädbarn och större barn med luftvägshinder eller hjärtstopp. Den behandlar även första hjälpen vid vanliga olycksrisker som fall eller brännskador samt akuta sjukdomstillstånd.
 
Det viktigaste när det gäller att minska skador, lidande och död hos barn är att ingripa innan det händer, att förebygga. Men allt kan inte förutses eller förebyggas. Därför måste alla med ansvar för barn också lära sig vad man kan göra då olyckan redan har inträffat, hur man ger livräddande första hjälp till barn.
 
Instruktören som genomför kursen är certifierad av svenska HLR-rådet och har egen erfarenhet från räddningstjänst, ambulans eller akutsjukvård.
 
Omfattning:
- Varje kurstillfälle omfattar 6 timmar. 
- Kurser innehåller både teori och praktik med tyngdpunkt på praktik. 
- Utbildningen behandlar två åldersgrupper av barn, barn under 1 år och barn mellan 1 år till puberteten eftersom andning och cirkulation skiljer sig åt för barn under 1 år. 
 
Innehåll:
Barn-HLR
- Kedjan som räddar barn
- Larma på rätt sätt 
- Anatomiska skillnader mellan barn och vuxen
- Handla på olycksplats
- Kontrollera livstecken
- Skapa öppen luftväg
- Ta hand om ett medvetslöst barn, stabilt sidoläge
- Mun till mun andning vid andningsstopp
- Hjärt-lungräddning vid hjärtstopp
 
Barnolycksfall
- L - Livsfarligt läge (Bedöma och eventuellt flytta barn från livsfarligt läge)
- A - Andning (Avlägsna främmande föremål när barn har satt i halsen)
- B - Blödning (Stoppa blödningar)
- C - Chock (Förebygga cirkulationssvikt) 
- Först på olycksplats (Prioritera och handla på olycksplats)
- Brännskador
- Förgiftningar
- Fallolyckor
- Akuta sjukdomar
 
Förkunskaper:
Inläst kursbok i Barn-HLR
 
Material:
Varje kursdeltagare får: 
- en kursbok att läsa in före kursen.
- ett kompetenskort i Barn-HLR efter godkänd genomför kurs.

Boka utbildning inom första hjälpen och HLR

Fyll i nedanstående uppgifter och skicka till oss, så tar vi kontakt med dig så snart det är möjligt.

INTRESSERAD AV


Ett urval av våra kunder