D-HLR 

 
Utbildningen i D-HLR vänder sig till alla yrkesgrupper som i sitt yrke förväntas att agera vid plötsligt hjärtstopp till exempel räddningspersonal, polis, väktare, personal i simhallar och dylikt. I utbildningen ingår även situationsanpassad träning.
 
Hjärt-lungräddning med halvautomatisk defibrillator - D-HLR är oftast den enda effektiva behandlingen vid hjärtstopp. Tiden spelar dock en kritisk roll. Att ha tillgång till en hjärtstartare och kunskap i HLR kan rädda liv.
 
Kursen följer svenska HLR-rådets riktlinjer och genomförs av certifierad instruktör som har egen erfarenhet från ambulans, räddningstjänst eller akutsjukvård. Max sex deltagare kan delta vid samma kurstillfälle. 
 
Omfattning
- Kurstillfället omfattar 4 timmar.
- Kursen innehåller både teori och praktik med tyngdpunkt på praktik. 
 
Innehåll
- HLR test
- Vikten av tidigt larm, tidig HLR och tidig defibrillering
- Larmrutiner
- Fysiologi vid hjärtstopp
- Apparatgenomgång
- Använda en Hjärtstartare på ett säkert och effektivt sätt 
- Handlingsplanen
- Situationsanpassad träning
- Säkerhetsaspekter
 
Förkunskaper
- Aktuella kunskaper i HLR (tränat HLR inom sex månader före utbildningen)
- Inläst kursbok i D-HLR
- Godkänd webbutbildning för D-HLR
 
Material
Varje kursdeltagare kommer:
- att få en kursbok att läsa in före kursen.
- att få ett kompetenskort i D-HLR efter godkänd genomförd kurs.

Boka utbildning inom första hjälpen och HLR

Fyll i nedanstående uppgifter och skicka till oss, så tar vi kontakt med dig så snart det är möjligt.

INTRESSERAD AV


Ett urval av våra kunder