HLR med hjärtstartare

 
Utbildningen ger grundläggande kunskaper i hjärt-lungräddning och hur man använder en defibrillator/hjärtstartare vid ett plötsligt hjärtstopp. Vi lär oss också hur man behandlar en person med luftvägsstopp.
Arbetsmiljölagen
 
På en arbetsplats ska det finnas beredskap och rutiner för den aktuella verksamhetens art och risker, enligt Arbetsmiljöverkets regler. Det är verksamhetsansvarigs uppgift att se till att det finns relevant utbildning.
 
Utbildningen i HLR med hjärtstartare följer svenska HLR-rådets riktlinjer och genomförs av instruktörer som är certifierade av HLR-rådet. Samtliga våra instruktörer har egen erfarenhet från ambulans, räddningstjänst eller akutsjukvård.
 
Vi genomför utbildningen på ert företag alternativt i våra lokaler i Järfälla. Kursen HLR med hjärtstartare ges också vid några tillfällen som öppen kurs, med möjlighet att anmäla enstaka personer eller att anmäla sig som privatperson.
 
Omfattning:
- Varje kurstillfälle omfattar 3 timmar.
- Kurser innehåller både teori och praktik med tyngdpunkt på praktik.
 
Innehåll:
Hjärt- lungräddning
- De första kristiska minuterna
- Kedjan som räddar liv
- Kontrollera livstecken
- Skapa öppen luftväg
- Lägga en medvetslös person i stabilt sidoläge
- Larma på rätt sätt
- Hjärt-lungräddning vid hjärtstopp, en- och tvålivräddarteknik
- Åtgärder vid luftvägsstopp
- Information om hjärtstartare 
 
Hjärtstartare
- Information
- Demonstration
- Apparatgenomgång
- Säkerhetsaspekter
- Användning av en hjärtstartare på ett säkert och effektivt sätt
- Övning
 
Material:
Varje kursdeltagare kommer: 
- att ha en egen HLR-docka under kursen för optimal träning.
- att få ett kompetenskort i HLR efter godkänd genomför kurs.

Boka utbildning inom första hjälpen och HLR

Fyll i nedanstående uppgifter och skicka till oss, så tar vi kontakt med dig så snart det är möjligt.

INTRESSERAD AV


Ett urval av våra kunder