HLR och första hjälpen

 
Utbildningen ger grundläggande kunskaper i hjärt-lungräddning och första hjälpen. På en arbetsplats ska det finnas rutiner och beredskap för risker i den aktuella verksamheten. Vi anpassar utbildningen efter era behov.
 
Utbildningens innehåll uppfyller Arbetsmiljölagstiftningens grundkrav i första hjälpen som beskrivs i Arbetsmiljöverketsförfattningssamling – AFS 1999:7.  Utbildningen kan kompletteras med olika inriktningar och innehållet anpassas efter önskemål.
 
Samtliga våra instruktörer/utbildare är certifierade av svenska HLR-rådet och har egen erfarenhet från ambulans, räddningstjänst eller akutsjukvård.
 
Omfattning:
- Varje kurstillfälle omfattar 3-7 timmar beroende på inriktning och tillval. 
- Kurser innehåller både teori och praktik med tyngdpunk på praktik.
 
Innehåll:
Hjärt- lungräddning
- Varför hjärt- lungräddning 
- De första kritiska minuterna 
- Kedjan som räddar liv 
- Kontrollera livstecken
- Skapa öppen luftväg
- Lägga en medvetslös person i stabilt sidoläge 
- Larma på rätt sätt
- Hjärt- lungräddning vid hjärtstopp
- Information om hjärtstartare 
 
Första Hjälpen 
- Kunskap om arbetsplatsens olycksfallsrisker
- L - Livsfarligt läge(Bedöma och ev. flytta person från livsfarligt läge) 
- A - Andning(Skapa öppen luftväg och åtgärda luftvägsstopp) 
- B - Blödning (Stoppa blödningar)
- C - Chock (Förebygga cirkulationssvikt)
- Först på olycksplats(Prioritera och handla på olycksplats)
- Hur förbandsutrustningen fungerar och ansvaret för den 
 
Förslag på tillval beroende på verksamhetens inriktning:
- Brännskador
- Psykisk första hjälp (Psykiska reaktioner)
- Akuta sjukdomar 
- Kläm- och krosskador
- Fallskador samt nack- och ryggskador
- Kem- och frätskador
- Ögonskador
 
Denna utbildning kan avslutas med ett antal tillämpningsövningar där kursdeltagarna praktiskt får träna sina kunskaper genom övningsscenarier.
 
Material:
Varje kursdeltagare kommer: 
- att ha en egen HLR-docka under kursen för optimal träning.
- att få ett kompetenskort i HLR efter godkänd genomför kurs.

Boka utbildning inom första hjälpen och HLR

Fyll i nedanstående uppgifter och skicka till oss, så tar vi kontakt med dig så snart det är möjligt.

INTRESSERAD AV


Ett urval av våra kunder