HLR och akuta sjukdomar

 
Utbildningen syftar till att ge grundläggande kunskaper i härt-lungräddning samt att känna till kännetecken och kunna ge första hjälpen vid akuta sjukdomar.
 
Samtliga våra instruktörer/utbildare är certifierade av svenska HLR-rådet har egen erfarenhet från ambulans, räddningstjänst eller akutsjukvård. 
 
Omfattning:
- Varje kurstillfälle omfattar 2,5 timmar.
- Kurser innehåller både teori och praktik med tyngdpunk på praktik.
 
Innehåll:
Hjärt- lungräddning 
- Varför hjärt-lungräddning 
- De första kritiska minuterna 
- Kedjan som räddar liv 
- Kontrollera livstecken
- Skapa öppen luftväg 
- Lägga en medvetslös person i stabilt sidoläge 
- Larma på rätt sätt 
- Hjärt-lungräddning vid hjärtstopp
- Åtgärder vid luftvägsstopp
- Information om hjärtstartare 
 
Akuta sjukdomar 
Kännetecken och omhändertagande vid:
- Astma, allergiska reaktioner 
- Diabetes 
- Epilepsi
- Hjärt- och kärlsjukdomar
- Stroke
 
Material:
Varje kursdeltagare kommer:
- att ha en egen HLR-docka under kursen för optimal träning.
- att få ett kompetenskort i HLR efter godkänd genomför kurs.

Boka utbildning inom första hjälpen och HLR

Fyll i nedanstående uppgifter och skicka till oss, så tar vi kontakt med dig så snart det är möjligt.

INTRESSERAD AV


Ett urval av våra kunder