HLR och elskador

 
Utbildningen ger grundläggande kunskaper i hjärt-lungräddning och livräddande första hjälpen vid elolyckor.
 
Samtliga våra instruktörer/utbildare är certifierade av svenska HLR-rådet har egen erfarenhet från ambulans, räddningstjänst eller akutsjukvård.
 
Omfattning: 
- Varje kurstillfälle omfattar 4 timmar.
- Kurser innehåller både teori och praktik med tyngdpunk på praktik.
 
Innehåll: 
Hjärt- lungräddning (HLR)
- Varför hjärtlungräddning
- De första kritiska minuterna
- Kedjan som räddar liv
- Kontrollera livstecken
- Skapa öppen luftväg
- Lägga en medvetslös person i stabilt sidoläge
- Larma på rätt sätt
- Hjärt-lungräddning vid hjärtstopp
- Åtgärder vid luftvägsstopp
- Information om hjärtstartare 
 
Första Hjälpen vid Elskador
- Livsfarligt läge (Bedöma och ev. flytta person från livsfarligtläge)
- Brännskador (Omhändertagande av brännskador orsakade av el)
- Elskador (Skador orsakade av ström genom kroppen)
- Chock (Förebygga cirkulationssvikt)
- Psykisk första hjälp (Psykiska reaktioner)
- Först på olycksplats (Prioritera och handla på olycksplats)
- Hur förbansutrustningen fungerar och ansvaret för den
 
Material:
Varje kursdeltagare kommer:
- att ha en egen HLR-docka under kursen för optimal träning.
- att få ett kompetenskort i HLR efter godkänd genomför kurs.

Boka utbildning inom första hjälpen och HLR

Fyll i nedanstående uppgifter och skicka till oss, så tar vi kontakt med dig så snart det är möjligt.

INTRESSERAD AV


Ett urval av våra kunder