S-HLR

 
Utbildningen i S-HLR riktar sig till all personal inom vården. Utbildningen syftar till att kunna behandla en patient med hjärtstopp med hjärt-lungräddning (HLR), syretillförsel och defibrillering.
 
Vid plötsligt hjärtstopp måste fungerande rutiner finnas på plats. Varje år drabbas flera tusen personer av plötsligt oväntat hjärtstopp på sjukhus i Sverige. Då är de första minuterna livsavgörande. Därför gäller det att hålla kunskapen aktuell.
 
Utbildningen i S-HLR är lämplig för vårdpersonal på sjukhus, inom primärvården och övriga sjukvårdsinrättningar samt studenter i vårdutbildningar. Kursen följer svenska HLR-rådets riktlinjer och genomförs av certifierad instruktör som har egen erfarenhet från ambulans, räddningstjänst eller akutsjukvård. Max sex deltagare kan delta vid samma kurstillfälle.
 
Omfattning
- Varje kurstillfälle omfattar 4 timmar. 
- Kurser innehåller både teori och praktik med tyngdpunkt på praktik.
 
Innehåll
- HLR-test 
- Vikten av tidigt larm, tidig HLR och tidig defibrillering 
- Larmrutiner 
- Akututrustning 
- Andningsmask 
- Hjärt-lungräddning, två- livräddarteknik 
- Apparatgenomgång 
- Använda en Hjärtstartare på ett säkert och effektivt sätt 
- Handlingsplanen
- Situationsanpassad träning
- Säkerhetsaspekter
 
Förkunskaper
- Aktuella kunskaper i HLR (tränat HLR inom sex månader före utbildningen) 
- Inläst kursbok i S-HLR
- Godkänd webbutbildning för S-HLR
 
Saknas aktuella kunskaper i HLR kan kursen efter överenskommelse utökas med en timme hjärt-lungräddning.
 
Material
Varje kursdeltagare får: 
- en kursbok att läsa in före kursen.
- ett kompetenskort i S-HLR efter godkänd genomför kurs.

Boka utbildning inom första hjälpen och HLR

Fyll i nedanstående uppgifter och skicka till oss, så tar vi kontakt med dig så snart det är möjligt.

INTRESSERAD AV


Ett urval av våra kunder