Våra tjänster

Sjukvårdsberedskap

Eventa Sjukvård är en privat vårdgivare som står under tillsyn av Socialstyrelsen och som specialiserat sig på ambulans- och evenemangssjukvård. Företaget har många års erfarenhet från evenemang, mässor, tävlingar och filmproduktioner och inget evenemang är för litet eller för stort för oss.

Våra sjukvårdare, leg. sjuksköterskor och leg. läkare har lång erfarenhet från akutsjukvården och med personal på plats kan vi göra allt ifrån enklare bedömningar till livsuppehållande insatser. Företagets mål är att erbjuda en kvalificerad sjukvård på plats för att i möjligaste mån erbjuda den sjuka/skadade en möjlighet att kvarstanna på evenemanget. Vi kan erbjuda mobila och stationära sjukvårdsgrupper.

Alla leg. sjuksköterskor i företaget har rätt att administrera läkemedel som i många fall kan vara livsuppehållande.

Ambulansberedskap

Företaget har ett flertal moderna ambulanser som utrustats i enlighet med den standard som råder för Stockholms läns akutambulanser där vikten har lagts på traumaomhändertagande. Företagets personal har lång erfarenhet av ordinarie ambulansverksamhet och ambulanserna bemannas med ambulanssjukvårdare och leg. sjuksköterska eller leg. läkare.

All legitimerad personal arbetar efter Stockholms läns behandlingsriktlinjer och har samma behandlingsmöjligheter som ordinarie akutambulanser i regionen. Eventa Sjukvård utför även andra tjänster som långa transporter inom och utom Sverige.

Vi har som ett av få privata företag utanför landstinget i Stockholms län ett giltigt utryckningstillstånd vilket ger oss möjligheten att vid en svårare olycka transportera patienten direkt under utryckning till sjukhus utan risk för väntetider.

Läkarbemanning

Tjänsten används oftast som ett komplement till våra andra tjänster där man har ett ökat behov av hög medicinsk kompetens och tillgänglighet. Läkaren kan på plats undersöka patienten och ordinera läkemedel eller annan behandling. Eftersom läkaren på plats kan påbörja behandling behöver patienten sällan lämna området och kan på så sätt fortsätta vara en del av evenemanget.

Specialuppdrag

Vi åtar oss även specialuppdrag där sjukvården finns men inte syns. Detta kan ske med allt från sjukvårdare till läkare eller efter kundens önskemål.

Kontakta oss för mer information eller för offert!

Boka utbildning i HLR

 
Just nu erbjuder vi nya och gamla företagskunder 15% rabatt på utbildningar i HLR och första hjälpen som bokas och hålls under juni. Bokning sker via kundtjänst på 08-22 44 20 elller info@eventasjukvard.se. Ange kod: UTB17
 
 

Branschrådet

Eventa Sjukvård är medlem i Branschrådet för Hjärtstartare i Sverige, vilket ger en kvalitetsgaranti att våra leveranser av hjärtstartare sker enligt gällande svensk standard.


Ett urval av våra kunder