Om Eventa Sjukvård

Eventa Sjukvård startade som HB 2003 och ombildades till AB 2010 och är hos socialstyrelsen registrerad vårdgivare och uppfyller samtliga idag gällande krav på sådan och som specialiserat oss på ambulans- och evenemangssjukvård.
Företaget har en bred erfarenhet från evenemang av alla sorter och inget evenemang är för litet eller för stort för oss. Eventa Sjukvård drivs från Stockholm med Sverige som arbetsfält och vi finns nära till hands både för att diskutera nya lösningar och se till att de befintliga fungerar.

Till företaget finns flera ansvariga läkare knutna som kritiskt granskar och godkänner företagets behandlingsriktlinjer. Ordinationer sker i enlighet med Stockholms läns krav.

Företaget erbjuder kvalificerad utbildning i hjärt-lungräddning, första hjälpen, akut omhändertagande och akutsjukvård. Företaget utbildar företag, föreningar, organisationer och förskolor.

Företagets personal består av sjukvårdare, leg. sjuksköterskor och leg. läkare som alla har lång erfarenhet av akut- och ambulanssjukvård.

Vi samverkar med evenemangsarrangörer och samarbetar med Stockholms ledande bevakningsföretag när det gäller evenemangssäkerhet och kan erbjuda dig som arrangör en helhetslösning på evenemangssäkerhet och sjukvårdsberedskap.

Våra mål är

  • Att vara ledande leverantör av högkvalitativa första hjälpen produkter och sjukvårdsberedskap i Sverige.
  • Att vara det mest seriösa och serviceinriktade företaget på marknaden.
  • Att vår personal skall känna sig stolta att representera företaget.
  • Att vara en trygg, säker och strategisk samarbetspartner.

Kampanj LIFEPAK CR2

 
Just nu erbjuder vi nya LIFEPAK CR2 till kampanjpris, detta är den första hjärtstartaren som kan genomföra analys av hjärtrytmen medan HLR utförs, vilket minskar uppehållen i HLR, något som är mycket väsentligt enligt senaste HLR-riktlinjer. Dessutom finns en knapp för "barnläge" så att man kan skifta till behandling av barn med befintliga elektroder. Kontakta kundtjänst för mer information.
 
 

Branschrådet

Eventa Sjukvård är medlem i Branschrådet för Hjärtstartare i Sverige, vilket ger en kvalitetsgaranti att våra leveranser av hjärtstartare sker enligt gällande svensk standard.


Ett urval av våra kunder